قیمت جدید طلا و سکه اعلام شد (۲۷ شهریور)
قیمت جدید طلا و سکه اعلام شد (۲۷ شهریور)

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۷ شهریور معادل دو میلیون و ۳۳۹ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۲۸ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان معامله شدند

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۲۷ شهریور معادل دو میلیون و ۳۳۹ هزار تومان و هر قطعه سکه امامی ۲۸ میلیون و ۲۹۲ هزار تومان معامله شدند


اقتصاد

قیمت جدید طلا و سکه اعلام شد (۲۷ شهریور)