پیش بینی مهم از قیمت سکه / تاثیر جنگ بر بازار
پیش بینی مهم از قیمت سکه / تاثیر جنگ بر بازار

قیمت سکه امامی در دو روز اخیر جهش خیره کننده‌ای را ثبت کرده است. در حال حاضر عده‌ای سکه بازان در انتظار اصلاح شدن نرخ سکه هستند و عده ای دیگر می‌گویند احتمالا تا زمانی که در فلسطین آتش‌بس نشود قیمت سکه کاهش معناداری را ثبت نخواهد کرد.این روزها اخبار سیاسی منفی دست به دست هم داده‌اند تا کفه ترازوی جناح افزایشی بازار سکه سنگین‌تر شود. در حالی که تقریبا ۱۰ روز به اجرای بندهای غروب برجام باقی مانده،جنگ حماس و اسرائیل سطح انتظارات در بازار ارز و سکه را صعودی کرد.

قیمت سکه امامی در دو روز اخیر جهش خیره کننده‌ای را ثبت کرده است. در حال حاضر عده‌ای سکه بازان در انتظار اصلاح شدن نرخ سکه هستند و عده ای دیگر می‌گویند احتمالا تا زمانی که در فلسطین آتش‌بس نشود قیمت سکه کاهش معناداری را ثبت نخواهد کرد.این روزها اخبار سیاسی منفی دست به دست هم داده‌اند تا کفه ترازوی جناح افزایشی بازار سکه سنگین‌تر شود. در حالی که تقریبا ۱۰ روز به اجرای بندهای غروب برجام باقی مانده،جنگ حماس و اسرائیل سطح انتظارات در بازار ارز و سکه را صعودی کرد.


اقتصاد

پیش بینی مهم از قیمت سکه / تاثیر جنگ بر بازار