ورود قوه قضاییه به مسئله وام ازدواج
ورود قوه قضاییه به مسئله وام ازدواج

نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد.

مسعود ستایشی، درباره تخلف چند بانک در خصوص وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری گفت: در ارتباط با موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بصورت مستمر اطلاع رسانی لازم را داشتیم. سازمان بازرسی در سال ۱۴۰۲ مدیران‌ عامل ۱۴ بانک‌ را دعوت و تذکرهای قانونی داده است تا امور را اصلاح کنند. بسیاری از بانک‌ها با ارسال بخشنامه‌های اصلاحی موضوع را در شعب اصلاح کرده‌اند و یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و برای آن بانک کیفرخواست صادر شده است. پرونده به دادگاه ارسال شده و رای محکومیت صادر شده است.