وعده جدید مجلس به بازنشستگان/ حقوق‌ها چند برابر می‌شود؟
وعده جدید مجلس به بازنشستگان/ حقوق‌ها چند برابر می‌شود؟

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور اعلام کرد با رایزنی هایی که امروز در مجلس انجام دادیم نمایندگان مجلس قول مساعد دادند که متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار کمسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قرار گیرد.

حقوق بازنشستگان/ وام بازنشستگان/ بازنشستگان

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور اعلام کرد با رایزنی هایی که امروز در مجلس انجام دادیم نمایندگان مجلس قول مساعد دادند که متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در دستور کار کمسیون تلفیق و صحن علنی مجلس قرار گیرد.


اقتصاد

وعده جدید مجلس به بازنشستگان/ حقوق‌ها چند برابر می‌شود؟