هشدار برای بانکهای مشکل دار | ادغام و انحلال در ایستگاه موسسات مالی؛ ایستگاه بعد، بانک های ناتراز
هشدار برای بانکهای مشکل دار | ادغام و انحلال در ایستگاه موسسات مالی؛ ایستگاه بعد، بانک های ناتراز

در پی انحلال موسسات مالی و اعتباری، توسعه، نور و کاسپین، بانک مرکزی به ۸ بانک ناتراز هشدار داده است؛ این بانکها در صورت عدم توجه به قوانین و انجام اصلاحات لازم، در نوبت انحلال و ادغام قرار می گیرند.

بازار؛ گروه بانک و بیمه: بانک مرکزی در راستای ساماندهی نظام بانکی کشور مدتهاست با برنامه ریزی و کار کارشناسی تلاش می کند تا سیستم بانکی را سر و سامان بخشد، اقدامی که طی سالهای اخیر منجر به انحلال و ادغام برخی موسسات مالی و اعتباری و حتی بانک های مشکل دار شده است. این بانک البته دو راهکار احیا و ساماندهی بانک‌ها یا انحلال و ادغام آنها را در دستور کار قرار داده است به طوری که سری بانکهای ناتراز چنانچه نسبت به برنامه های اصلاحی ابلاغ شده بی توجه باشند و پس از هشدارها همچنان به ناترازی و ناکارآمدی های خود ادامه دهند، بی تردید سیاست گذار بانکی بدون اغماض آن بانک یا موسسه را منحل و یا در بانک دیگری ادغام می کند زیرا ادامه فعالیت چنین بانک یا موسسات مشکل داری جز زیان اقتصادی برای کشور و دردسر برای مردم نتیجه ای را در بر ندارد.
طبق گفته مسئولان بانک مرکزی هم اکنون به ۸ بانک کشور برنامه اصلاح داده‌ شده است تا بانکهای مورد نظر خود را با قوانین و مقررات بانک مرکزی وفق دهند، رویکردی که با هدف رفع ناترازی، اشکالات و کاهش نقدینگی ناشی از فعالیتهای ناکارآمد این بانکها است که همچنان دنبال می شود تا سیستم بانکی در مسیر درست قرار گیرد. حال در چنین شرایطی اگر بانک‌های ناتراز نتوانند در این زمینه اصلاحات لازم را انجام دهند، بانک مرکزی اقدام به انحلال یا ادغام آن بانک خواهند کرد زیرا نمی‌شود یک بانک چندین سال ناتراز باشد و بدون نظارت و کنترل همچنان به فعالیت مضر خود ادامه دهد.

طی چند ماه اخیر انحلال موسسه نور، توسعه و کاسپین توسط بانک مرکزی انجام شد تا در این مسیر با نظم بخشی به سیستم بانکی به قوام نظام مالی کشور آسیب وارد نشود، انحلالی که هر چند بدون هزینه نیست اما بانک مرکزی با چنین رویکردی مانع از مشکلات احتمالی پیش روی با تداوم فعالیت چنین موسساتی شده است

انحلال موسسات مالی و اعتباری برای قوام نظام بانکی کشور
در چنین شرایطی طی چند ماه اخیر انحلال موسسه نور، توسعه و کاسپین توسط بانک مرکزی انجام شد تا در این مسیر با نظم بخشی به سیستم بانکی به قوام نظام مالی کشور آسیب وارد نشود. انحلالی که هر چند بدون هزینه نیست اما بانک مرکزی با چنین رویکردی مانع از مشکلات احتمالی پیش روی با تداوم فعالیت چنین موسساتی شده است. البته این بانک در انحلال چنین موسساتی به گونه ای عمل کرده است که مشکلی سپرده ها و سهام مردم را تهدید نکند، بنابراین با انتقال سهام و سپرده این موسسات به بانک ها معتبر از آنها صیانت کرده و یا پول مردم را پرداخت می کند.
به طور مثال در خصوص موسسه کاسپین که چند روز پیش منحل شد، ابتدا طی مصوبه ای در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی پیش بینی های لازم برای منافع سهامداران و سپرده گذاران دیده شد و بخش عمده ای از سپرده های مردمی پرداخت و بخش محدود باقی مانده نیز قرار است تا پایان سال تسویه کامل شود. اقدامی که در دهه پیش نیز خیلی از موسسات و یا بانکها در بانک دیگر ادغام شدن بدون اینکه سرمایه های مردم آسیبی ببیند. فرایندی که موجب شده است بسیاری از شعبات بانکی در سطح شهر جمع شوند و سپرده گذاران پس از ادغام تحت مدیریت یک بانک معتبر قرار گیرند.

وجود موسسات مالی و اعتباری ضعیف و بانکهای ناکارآمد و کوچک بی تردید برای مردم و اقتصاد کشور دردسر ساز خواهد بود، بنابراین خداحافظی با بانکهای مشکل دار یا موسسات مالی که ادامه فعالیت آنها به اقتصاد کشور ضربه می زند، اقدامی شایسته است

ضرورت خداحافظی با بانکهای ضعیف و مشکل دار
محسن صادقی، کارشناس پولی بانکی در گفت وگو با خبرگزاری «بازار» راجع به ورود بانک مرکزی به کنترل و مدیریت عملکرد نظام بانکی با هدف ساماندهی این بخش اظهارداشت: اینکه بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی و مدیر نظام بانکی کشور در صدد است تا شبکه بانکی تحت مقررات و قوانین تعریف شده فعالیت کنند، اقدامی درست بوده چرا که برخی بانکها یا موسسات منحله طی دهه های گذشته اغلب به صورت غیر مجاز کار می کرند و فعالیت آنها باعث شده بود که اقتصاد کشور تحت تاثیر قرار گیرد، با این وجود بانک مرکزی برای پایان دادن به فعالیت موسسات مالی و اعتباری نامعتبر و بانک های ضعیف رویکرد جمع آوری و ساماندهی این سری بانکها و موسسات را در پیش گرفت.
وی با بیان اینکه وجود چنین موسسات مالی و اعتباری یا بانکهای ناکارآمد کوچک برای مردم و اقتصاد کشور دردسر ساز خواهد بود، گفت: خداحافظی با بانکهای مشکل دار یا موسسات مالی -که ادامه فعالیت آنها به اقتصاد کشور ضربه می زند-، اقدامی شایسته است. چرا که چنین بانکها و موسساتی که از قوانین و مقررات بانک مرکزی سرپیچی می کنند، با ورود به بنگاهداری و زر اندوزی از فلسفه وجودی خود که همانا ارایه خدمت به مردم است دور شده اند.

توجه به این نکته ضروری است که باید مردم توجیه شوند در سپرده گذاری های خود احتیاط کنند، به گونه ای که سرمایه های خود را در قالب سپرده با نرخ سود بالا در بانکهای مشکل دار و نامعتبر نگذارند زیرا این احتمال وجود دارد که طعم ورشکستگی را بچشند

فریب سودهای بالا را نخورید
صادقی با اشاره به اینکه هر چند این سری بانکها و موسسات از اموال و دارایی های فراوانی برخوردارند که بانک مرکزی باید مدیران و گردانندگان آن را ملزم به فروش اموال و دارایی ها موجود کند تا حق و حقوق سپرده گذاران و سهامداران از این طریق پرداخت شود، تصریح کرد: البته انتقال منابع چنین بانک و موسسات مشکل داری به بانکهای معتبر و سالم، احتمال دارد بانکهای سالم را نیز با چالش روبه رو کند، چرا که با این اقدام فشار نقدینگی زیادی به این بانکها به عنوان بانکهای پذیرنده چنین موسساتی وارد خواهد شد.
این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: جلو زیان هر موقع گرفته شود منفعت است، بنابراین در چنین شرایطی بانک مرکزی برای ساماندهی این دسته از بانکهای ناتراز و موسسات مشکل دار بی تردید هزینه می کند، هزینه ای که به ناچار مجبور است انجام دهد تا در فرایند ساماندهی چنین موسساتی نگرانی ها متوجه سپرده گذاران و سهام داران نشود، به طوری که مردم برای دریافت پولهایشان معترض نشوند و در مقابل شعب تشکیل صف ندهند. البته توجه به این نکته ضروری است که باید مردم توجیه شوند در سپرده گذاری های خود احتیاط کنند به گونه ای که سرمایه های خود را در قالب سپرده با نرخ سود بالا در بانکهای مشکل دار و نامعتبر نگذارند زیرا این احتمال وجود دارد که طعم ورشکستگی را بچشند.
به گفته وی، بانکهایی که به تعهدات خود در قبال اجرای قوانین و مقررات بانک مرکزی عمل نمی کنند باید سریعا تعیین و تکلیف شوند چرا که ادامه حیات بانکهای ناتراز مشکلات را عمیق تر می کند. با این وجود همانطور که بانک مرکزی با قاطعیت به دنبال ساماندهی بانکهای ناکارآمد است بایستی جسورانه بدون اغماض با چنین بانکهایی برخورد کند.
بنا به این گزارش، برخی بانکها همچنان از ناترازی رنج می برند، این بانکها اگر چه از اموال و دارایی های زیادی برخوردارند ولی نقدینگی چندانی ندارند و برای تراز کردن فعالیت خود به در و دیوار می زنند، این در حالی است که طبق گفته کارشناسان ادامه فعالیت این بانکها می تواند به اقتصاد کشور ضربه بزند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]