کسب درآمد از طریق لیکویید استیکینگ Liquid staking در دنیای ارز دیجیتال!
کسب درآمد از طریق لیکویید استیکینگ Liquid staking در دنیای ارز دیجیتال!

با گسترش روز افزون فضای رمزارزها،به صورت پیوسته اصطلاحات نوظهوری در این صنعت ظاهر می‌شوند. یکی از این اصطلاحات جدید، مفهوم لیکویید استیکینگ Liquid Staking است که به روشی نوین اشاره می‌کند که اجازه می‌دهد از طریق سپرده‌گذاری در ارزهای دیجیتال، درآمد کسب شود.

با گسترش روز افزون فضای رمزارزها،به صورت پیوسته اصطلاحات نوظهوری در این صنعت ظاهر می‌شوند. یکی از این اصطلاحات جدید، مفهوم لیکویید استیکینگ Liquid Staking است که به روشی نوین اشاره می‌کند که اجازه می‌دهد از طریق سپرده‌گذاری در ارزهای دیجیتال، درآمد کسب شود.

فرایندی که کاربران پس از خرید ارز دیجیتال، آن  را در یک شبکه از ولیدیتورها قفل میکنند لیکویید استیکینگ گفته می شود.  تا در تأیید و اعتبارسنجی تراکنش‌ها مشارکت داشته باشند و پاداش بگیرند. کسب درآمد غیرفعال از طریق استیک کردن ارزهای دیجیتال، یکی از روش‌های بسیار موثر است که امکان کسب بیشترین سود را با قرار دادن و سپرده‌گذاری دارایی‌ها فراهم می‌کند. به طور کلی، لیکویید استیکینگ(Liquid Staking) به عنوان یک رویکرد نوآورانه به منظور بهره‌ برداری از دارایی‌های قفل‌ شده محسوب می‌شود.

فرایند استیکینگ به فعلان حوزه ارز دیجیتال امکان می‌دهد تا در تأیید و اعتبارسنجی تراکنش‌ها در یک شبکه مشارکت کنند. ولیدیتورها یا افراد شرکت‌کننده در فرایند استیکنیگ، پاداشی به عنوان جبران خدمات خود دریافت می‌کنند. این نوع کسب درآمد که بدون فروش دارایی‌ها به وجود می‌آید، به عنوان “درآمد غیرفعال” شناخته می‌شود و با سپرده‌گذاری دارایی ‌های دیجیتال ممکن است به دست آید.