این سوال ساده ریاضی را خیلی‌ها نتوانستند جواب بدهند!/ توئیت پرحاشیه مرد جامائیکایی
این سوال ساده ریاضی را خیلی‌ها نتوانستند جواب بدهند!/ توئیت پرحاشیه مرد جامائیکایی

یک سوال ساده ریاضی کودکان ابتدایی، هزاران بزرگسال را گیج و بدون پاسخ گذاشت.

نادیا زکالوند: بیشتر افراد که از درس و مدرسه سال‌هاست فاصله گرفته‌اند، نمی‌توانند به‌راحتی سوال‌های ریاضی را حل کنند. برخی از افراد هم آنقدر در این درس ضعیف بودند که هنوز هم کابوس امتحان‌های ریاضی و سوال‌های پیچیده آن را می‌بینند. چندی قبل، یک مساله ریاضی در شبکه اجتماعی توییتر مطرح شد که هدف آن، کودکان ابتدایی بود اما هزاران نفر از افراد بزرگسال نتوانستند آن را حل کنند.

این سوال را مردی اهل جامائیکا در توییتر منتشر کرد و تقریبا ۱/۴ میلیون نفر آن را دیدند و شگفت‌آور اینکه هزاران نفر از بزرگسالان نتوانستند این مساله ساده را حل کنند.

در این سوال ریاضی که چهار گزینه‌ای بود، از مخاطبان خواسته شده بود بگویند، کدام از گزینه‌ها به «نیمه‌شب» نزدیک است:

الف- ۱۱:۵۵ صبح

ب- ۱۲:۰۶ صبح

ج- ۱۱:۵۰ صبح

د- ۱۲:۰۳ صبح

افراد بسیاری پاسخ‌های اشتباه ‌دادند و بیشتر آنها پاسخ‌های الف و ج را صحیح می‌دانستند. البته هر دو گزینه غلط است. زمان که معکوس حرکت نمی‌کند.

این سوال ساده ریاضی را خیلی‌ها نتوانستند جواب بدهند!/ توئیت پرحاشیه مرد جامائیکایی

تعداد کمی از افراد توانستند گزینه صحیح « د » را بگویند. درواقع اگر ۱۲ را نصف شب در نظر بگیریم، در این گزینه زمان، ۳ دقیقه بامداد را نشان می‌دهد. پس این زمان، نزدیکترین زمان به نصف شب است.

پاسخ شما چه بود؟ گزینه درست را انتخاب کردید؟

در هر حال این سوال ساده ریاضی و نظرات مختلف نشان داد که بزرگسالان چقدر در محاسبات ساده ریاضی ضعیف هستند.

منبع:

dailyrecord