سدسازی طالبان در نزدیکی ایران
سدسازی طالبان در نزدیکی ایران

گروه طالبان از برنامه ساخت یک سد (بند) در خاشرود ولایت نیمروز در نزدیکی مرز ایران براساس «حکم فوق‌العاده» ملاهبت الله آخوندزاده خبر داد.

راه اندازی سد/طالبان/ظرفیت ذخیره

گروه طالبان از برنامه ساخت یک سد (بند) در خاشرود ولایت نیمروز در نزدیکی مرز ایران براساس «حکم فوق‌العاده» ملاهبت الله آخوندزاده خبر داد.


انرژی

سدسازی طالبان در نزدیکی ایران