رشد صنعت در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل شد
رشد صنعت در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل شد

بر اساس گزارش مرکز آمار، متوسط رشد فصلی بخش صنعت در دولت سیزدهم ۳.۶ برابر دولت قبل است.

به گزارش بازار، متوسط رشد فصلی بخش صنعت در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم ۱.۶ درصد بوده است این در حالی است که در ۶ فصل اخیر که دولت سیزدهم بر سر کار بوده (پاییز ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱) متوسط رشد فصلی بخش صنعت به ۵.۸ درصد افزایش یافته است.

در آخرین فصل عملکرد دولت دوازدهم (تابستان ۱۴۰۰) رشد بخش صنعت ۲.۱ درصد بود، اما در دولت سیزدهم، فصل به فصل رشد بخش صنعت افزایش یافته تا اینکه در زمستان ۱۴۰۱ دورقمی شده و به ۱۱.۹ رسیده که از سال ۱۳۹۶ به بعد، سابقه نداشته است.

متوسط رشد بخش صنعت در ۳ سال آخر دولت قبل (۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹) منفی ۲.۲ درصد بود و در واقع دولت رئیسی یک صنعت بحران‌زده را تحویل گرفت با این حال، با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی در دو سال اخیر رشد بخش صنعت افزایشی شده است.

در سال ۱۴۰۰ رشد بخش صنعت ۳.۱ درصد بود که در سال ۱۴۰۱ به ۷.۷ درصد ارتقا یافته است.

طبق گزارش مرکز آمار، از ابتدای سال ۱۳۸۶ تا پایان ۱۳۹۹، متوسط رشد سالانه بخش صنعت کشور منفی هفت دهم درصد (۰.۷-) بود. یعنی صنعت کشور برای سال‌های طولانی درجا زده بود، اما در ۲ سال اخیر در دولت رئیسی، صنعت، احیا شده و رشد آن هم به رکوردهای جدیدی دست یافته است. در دو سال دولت رئیسی متوسط رشد بخش صنعت کشور ۵.۴ درصد شده است.