پرونده‌های جنایی زیادی هستند که می‌توانند احساسات شما را تحت تاثیر قرار دهند. اما این پرونده جنایی چنان دردناک است که قاضی در همان دادگاه با شلیک گلوله متهم را به سزای عمل خود رساند.شلیک به متهم توسط قاضی در وسط دادگاه! + فیلم