تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: تحریم‌های کشنده و آزاردهنده که آمریکایی‌ها علیه ما اعمال کردند تمام راه‌های سرمایه‌گذاری را بسته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، در ادامه گزیده‌ای از گفت‌وگوی اقتصادآنلاین با علی بیگدلی، تحلیلگر مسائل بین الملل را می‌خوانید؛

– ما باید به سمت واقع گرایی در نظام بین‌الملل برویم و نوع نگاهمان را به دنیا تغییر بدهیم.  

– نگاه مطلق آرمانگرایی و ایدئولوژیک به سیاست خارجی و نظام بین‌المللی ما را دچار جدا افتادگی از فضای بین‌المللی کرده است.

– به دلیل دشمن تراشی‌ها و ایران هراسی‌ها، میل به سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد.

– تحریم‌های کشنده و آزاردهنده که آمریکایی‌ها علیه ما اعمال کردند تمام راه‌های سرمایه‌گذاری را بسته است.