ثبت بازدهی قابل قبول از صندوق‌های سهامی و مبتنی بر طلا
ثبت بازدهی قابل قبول از صندوق‌های سهامی و مبتنی بر طلا

صندوق‌های سرمایه گذاری برای امروز یک بازدهی قابل قبول را ثبت کردند و هم صند‌وق‌های سهامی و هم مبتنی بر طلا و هم مختلط بعضا با رشد همراه بودند.

اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛ میان صندوق‌های سهامی بهترین بازدهی متعلق به صندوق آرمان رایا یکم بود که با ثبت بازدهی خوب ۱.۸۴ درصدی در صدر این دسته قرار گرفت.

در صندوق‌های مختلط نیز صندوق تضمین اصل سرمایه کیان با ثبت بازدهی ۰.۸۶ درصدی در صدر این دسته از صندوق‌ها قرار گرفت

در صندوق‌های درآمد ثابت هم صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت آریا با ثبت بازدهی ۰.۳۷ درصدی توانست در رتبه اول بازدهی در این دسته قرار بگیرد.

 نقشه بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری:

گزارش صندوق 25 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های سهامی:

گزارش صندوق 25 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مختلط:

گزارش صندوق 25 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های درآمد ثابت:

گزارش صندوق 25 تیر

بهترین بازدهی روزانه در بین صندوق‌های مبتنی بر کالا:

گزارش صندوق 25 تیر