آذری جهرمی: گزارش مجلس یعنی شکست فیلترینگ اینترنت
آذری جهرمی: گزارش مجلس یعنی شکست فیلترینگ اینترنت

محمدجواد آذری جهرمی محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نوشت: «گزارش ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ!»

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم نوشت:

«گزارش ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ!»

گزارش مجلس درباره کیفیت اینترنت حاوی گزاره‌ی مهمی است: 

میزان ترافیک ناشناس (ترافیکی که سیستم فیلترینگ قادر به تشخیص پروتکل آن نیست) از ۵ درصد به ۲۵ درصد رسیده است!

این یعنی ناکارآمدی و شکست برای فیلترینگ! این یعنی ناآگاهی حکمران حتی از نوعِ بخش بزرگی از ارتباطات بین‌الملل! یعنی افزایش تهدیدات سایبری علیه منافع ملی!

می‌گفتند می‌خواهند با تصویب و اجرای طرح صیانت قدرت حکمرانی سایبری ایران را متحول کرده و افزایش دهند؛ چه افزایشی دادند…