تصاویری از روستای پلکانی هشمیز؛ در سنندج مرکز استان کردستان را ببینید.بهشت روی کره زمین در این نقطه از ایران قرار دارد! + فیلم