اقتصاد دریا مورد غفلت قرار گرفته است| برگزاری نمایشگاه دریایی در خرمشهر
اقتصاد دریا مورد غفلت قرار گرفته است| برگزاری نمایشگاه دریایی در خرمشهر

خرمشهر- عسکری، مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: اقتصاد دریا متاسفانه سالیان سال است که در کشورمان مورد غفلت قرار گرفته در حالی که اکنون توسعه جهان بر مبنای اقتصاد دریا حرکت می‌کند.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: هر ساله به مناسبت روز دریانورد جشنی ویژه دریانوردان و کارکنان بندر برگزار می‌شد اما امسال با ابتکاری متفاوت، نمایشگاه دریایی برای ایجاد فرهنگی نو در بحث دریا و بندر برپا شد.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه شامل ۵ غرفه آشنایی با ظرفیت‌های بندر خرمشهر، دانشگاه علوم و فنون دریایی، آشنایی با فرآیندهای امور دریایی، تجهیزات و رادیو دریایی و ایمنی و حفاظت دریایی است.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: هدف اساسی از برپایی این نمایشگاه، اشاعه و ترویج فرهنگ دریایی و آشنایی عموم با فعالیت‌های دریانوردی است.

عسکری با اشاره به اقتصاد دریا محور، خاطرنشان کرد: این اقتصاد متاسفانه سالیان سال است که در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته در حالی که اکنون توسعه جهان بر مبنای اقتصاد دریا حرکت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم توسعه یکی از مواردی که می‌تواند باعث ایجاد چرخش ساختاری در اقتصاد کشور شود، اقتصاد دریا محور است که خوشبختانه ظرفیت آن در کشورمان وجود دارد.

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر بیان کرد: یکی از اهداف ما در بندر خرمشهر، ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم است که معتقد هستیم با مشارکت عموم، می‌توان به توسعه رسید.