نهنگ‌ها در کمین رمزارز جدید!
نهنگ‌ها در کمین رمزارز جدید!

ارز دیجیتال چین لینک (LINK) اخیرا شاهد رشد قیمتی چشمگیری بوده و به نظر می‌رسد که نهنگ‌ها، نقش مهمی در این مسیر داشته‌اند.

ارز دیجیتال چین لینک (LINK) اخیرا شاهد رشد قیمتی چشمگیری بوده و به نظر می‌رسد که نهنگ‌ها، نقش مهمی در این مسیر داشته‌اند.


اقتصاد

نهنگ‌ها در کمین رمزارز جدید!