قیمت طلا سقوط کرد + جدول
قیمت طلا سقوط کرد + جدول

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز در بازار تهران سیر نزولی را در پیش گرفت.

امروز قیمت طلا ۱۸ عیار در مقایسه با روز قبل  پایین‌آمد.

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا  به ۱,۹۳۵ (یک هزار و نهصد و سی و پنج ) دلار  رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۹۳۵ ۰.۰۰ ۰ ۱۲:۰۰
۱,۹۳۵ ۱۲ ۰.۶۲ روز قبل
۱,۹۲۳ -۱.۴۰ -۰.۰۸ ۲ روز پیش

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر گرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۹۴ درصدی به ۲,۳۱۲,۴۰۰ (دو میلیون و سیصد و دوازده هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۱۲,۴۰۰ -۲۱,۹۰۰.۰۰ -۰.۹۴  ۱۱:۱۰
۲,۳۳۴,۳۰۰ -۱۳,۸۰۰.۰۰ -۰.۶ روز قبل
۲,۳۴۸,۱۰۰ -۳,۷۰۰.۰۰ -۰.۱۶ ۲ روز پیش

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۸۲ درصدی به ۱۰,۰۲۶,۰۰۰ (ده میلیون و بیست و شش هزار) تومان رسید.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

امروز دلار در بازار آزاد با کاهش ۰.۵ درصدی به ۴۹,۰۵۰ (چهل و نه هزار و پنجاه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۹,۰۵۰ -۲۵۰.۰۰ -۰.۵  ۱۱:۰۷
۴۹,۳۰۰ -۳۰۰.۰۰ -۰.۶۱ روز قبل
۴۹,۶۰۰ -۳۰۰.۰۰ -۰.۶۱ ۲ روز پیش