میکروآپارتمان یا خانه باغ؟
میکروآپارتمان یا خانه باغ؟

بازار مسکن ایران با چالش های متعددی روبه رو است.

از جمله این چالش ها می توان به تقاضای انباشته و نبود عرضه مناسب در این بازار اشاره کرد. برخی از کارشناسان معتقدند: ساخت خانه های کوچک متراژ (۲۵ متری) می تواند بخش مهمی از تقاضای انباشته در این بازار را پاسخ دهد.