توضیح در خصوص افتتاح ناقص ایستگاه کتاب
توضیح در خصوص افتتاح ناقص ایستگاه کتاب

مهدی چمران در حاشیه یکصد و هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز از رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه به شورا دعوت شده است، اظهار کرد: با توجه به حضور رئیس این مرکز در جمع مردم، در راستای تقدیر، از ایشان دعوت به عمل آوردیم.

وی با اشاره به نطق پیش از دستور مهدی اقراریان عضو شورا، یادآور شد: دو طرح یک فوریتی امروز بررسی می‌شود؛ یک طرح از سوی اعضای شورا برای نمایشگاه بین المللی تهیه شده و بر اساس آن سازمان زیباسازی اجازه تبلیغات نمایشگاه را نخواهد داشت و از سویی دیگر مجوز برگزاری نمایشگاه در محل نمایشگاه بین‌المللی صادر نخواهد شد. باید به شدت از برگزاری نمایشگاه اتومبیل جلوگیری شود.