اشک‌ها و لبخندها دور یک نهاد
اشک‌ها و لبخندها دور یک نهاد

زمین تئاتر شهر، محل اشک و لبخند شده است. برخی از اهالی تئاتر شهر به خواست چندین ساله خود رسیده‌اند و خرسندند. در آن طرف اما دستفروشانی هستند که مدتی است از اطراف ساختمان تئاتر شهر جمع‌آوری شدند.

یکشنبه ۲۵ تیر، به دنبال فراخوان صفحه اینستاگرام تئاتر شهر برخی از هنرمندان گرد هم آمدند. آنها در این فراخوان از گام بعدی مدیریت شهری برای مجموعه تئاتر شهر یعنی ایجاد حصار و حریم سخن گفتند و از آن حمایت کردند. حصاری که گفته می‌شود هم فیزیکی است و هم محتوایی.