سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر بیان کرد: تولیدکنندگان تایر سواری با هم توافق کرده‌اند که هفته آینده یک مجموعه سهمیه ویژه شامل تایرهای پراید، سمند و پژو یا به عبارتی تایر سایزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرمصرف را عاجلا با اولویت بازار تهران توزیع کنند و بقیه تعهداتشان درباره خودروسازی را فعلا متوقف کنند که […]

سخنگوی انجمن صنفی صنعت تایر بیان کرد: تولیدکنندگان تایر سواری با هم توافق کرده‌اند که هفته آینده یک مجموعه سهمیه ویژه شامل تایرهای پراید، سمند و پژو یا به عبارتی تایر سایزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ پرمصرف را عاجلا با اولویت بازار تهران توزیع کنند و بقیه تعهداتشان درباره خودروسازی را فعلا متوقف کنند که بازار از التهاب خارج و قیمت‌ها به قیمت مصوب نزدیک شود.