اثر تورم مصالح ساختمانی بر بازار مسکن
اثر تورم مصالح ساختمانی بر بازار مسکن

گزارش مرکز آمار ایران از تحولات قیمتی در بازار نهاده‌های ساختمانی نشان می‌دهد تورم مصالح ساختمانی بعد از چندین سال دوباره رکوردشکنی کرده است. با انتشار این گزارش گروهی از کارشناسان اقتصادی عنوان کردند که اندکی بعد، تورم این بخش به قیمت مسکن منتقل خواهد شد و بازار مسکن از این محل مجددا دچار تورم می‌شود، اما گروهی دیگر چنین دیدگاهی ندارند.

احسان برین – پژوهشگر اقتصادی – می‌گوید: مهمترین اثر تورم در بازار نهاده‌های ساختمانی افزایش قیمت تمام شده و نهایتا کف قیمت مسکن در بازار است.