حجت الاسلام و المسلمین تحریری معاون دادستان قم از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم خبر داد و اظهار کرد: این افراد از بابت فروش ابزارهای غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند، گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین تحریری معاون دادستان قم از دستگیری دو متهم فروش فیلترشکن و رسیدگی قضایی به اتهامات آنان در دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای قم خبر داد و اظهار کرد: این افراد از بابت فروش ابزارهای غیرقانونی گریز از فیلتر توانسته بودند، گردش حسابی بالغ بر ۴۶۰ میلیارد ریالی داشته باشند.