راز مربی مشهور فوتبال ایران مرگ بود/ همه می گفتند زنده است اما مرده بود!
راز مربی مشهور فوتبال ایران مرگ بود/ همه می گفتند زنده است اما مرده بود!

«سواد رسانه ای برای همه» سومین کتاب مهدی بذرافکن پس از دو کتاب «وبگزار» و «حاشیه نوشت» است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، بذرافکن سعی کرده کتاب جدیدش را جمع و جور و کوتاه و گویا آماده کند تا به قول خودش:«در حوصله مخاطب امروز بگنجد».

آن گونه که نویسنده در کتابش نوشته؛«سواد رسانه ای برای همه» واقعا برای همه است و این عنوانی شعاری نیست.

«سواد رسانه ای برای همه» به دنبال راه های آسان راستی آزمایی اخبار مختلف است در زمانه ای که کاربران با هجومی از اخبار مختلف مواجه اند و بسیاری اخبار نادرست خاطر آنان را می آزارد و مشکلات عصبی بسیاری برایشان ایجاد می کند.

راز مربی مشهور فوتبال ایران مرگ بود/ همه می گفتند زنده است اما مرده بود!

بذرافکن در کتابش سعی کرده به دور از کلیشه های مرسوم از آموزش مستقیم به مخاطبش پرهیز کند و غیر مستقیم با استفاده از تجربه نگاری های حضور بیشتر از بیست ساله اش در فضای رسانه، راه های تشخیص اخبار راست از دروغ را بیان کند.

نویسنده« سواد رسانه ای برای همه» که یادداشت نویس بخش وبلاگ خبرآنلاین هم هست در بخشی از تجربه نگاری اش در این کتاب به موضوع جالبی درباره مرگ یکی از مربیان خارجی مشهور فوتبال ایران اشاره کرده است موضوعی که احتمال زیاد شما هم تاکنون نمی دانید.

راز مربی مشهور فوتبال ایران مرگ بود/ همه می گفتند زنده است اما مرده بود!

کتاب« سواد رسانه ای برای همه» را به تازگی انتشارات نسل روشن در ۴۶ صفحه منتشر کرده است. ۲۳۲۳

در صورت تمایل برای تهیه این کتاب از طریق این لینک اینجا اقدام کنیدبزارک تصویر