چنددرصد مردم دوست دارند فرزندان شان در مدارس غیرانتفاعی درس بخوانند؟
چنددرصد مردم دوست دارند فرزندان شان در مدارس غیرانتفاعی درس بخوانند؟

همشهری نوشت:در نظرسنجی تلفنی که با حجم نمونه ۶۰۲نفری از میان شهروندان ۱۸سال به بالای تهرانی انجام شده، حدود ۵۵درصد از مردم ترجیحشان آن بوده است که اگر فرزندی داشته باشند او را در مدرسه دولتی ثبت‌نام کنند و فقط ۳۰درصد شهروندان مدرسه غیرانتفاعی را ترجیح داده‌اند.

در همین رابطه ۶۳درصد پاسخگویان عنوان کرده‌اند این ضعف مدارس دولتی است که مردم را به سمت مدارس غیرانتفاعی متمایل می‌کنند؛ به این معنا که اگر واقعا مدارس دولتی به قوت و قدرت کافی دست پیدا کنند، همین مقدار گرایش عمومی به مدارس غیرانتفاعی هم کاهش پیدا خواهد کرد. به همین منوال ۵۵درصد مردم معتقد بوده‌اند یکی از دلایلی که شهروندان به ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس غیرانتفاعی تمایل دارند جو یکدست دانش‌آموزان و وضعیت تربیتی این مدارس است. درخصوص شهریه مدارس غیرانتفاعی فقط ۱۶درصد مردم معتقد بوده‌اند مبلغ دریافتی با کیفیت این مدارس تطبیق دارد و بقیه مردم اعلام کرده‌اند بین شهریه این مدارس و کیفیت آنها، تناسبی وجود ندارد. ضمن آنکه نیمی از پاسخگویان معتقد بوده‌اند در حال حاضر کیفیت مدارس غیرانتفاعی افت کرده است.
نکته پایانی آنکه ۶۶درصد مردم ابراز کرده‌اند دولت به اندازه کافی روی مدارس غیرانتفاعی نظارت ندارد. همین مقدار از اعداد و ارقام نشان می‌دهد درخصوص سیاستگذاری و نظارت بر مدارس غیردولتی بایستی اقدامات بهبوددهنده و ویژه‌تری انجام گیرد.

۲۳۳۰۲