وزیر نفت:  ۱۵ طرح نفتی جدید نیز در دست اقدام است
وزیر نفت:  ۱۵ طرح نفتی جدید نیز در دست اقدام است

وزیر نفت گفت: از شروع دولت سیزدهم در حوزه وزارت نفت پروژه‌های نیمه‌کاره و از جمله این پروژه که ٢٠ سال برایش کاغذ رد و بدل شده بود به بهره‌برداری رسیده است.

وزیر نفت گفت: از شروع دولت سیزدهم در حوزه وزارت نفت پروژه‌های نیمه‌کاره و از جمله این پروژه که ٢٠ سال برایش کاغذ رد و بدل شده بود به بهره‌برداری رسیده است.


انرژی

وزیر نفت:  ۱۵ طرح نفتی جدید نیز در دست اقدام است