صنعت برق همواره با چالش روبه‌رو است
صنعت برق همواره با چالش روبه‌رو است

نشست خبری سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق آغاز شد.

نشست خبری سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق آغاز شد.

علیرضا توتونچی، دبیر سندیکا، درحاشیه این نشست خبری گفت: شرکت های تولید کننده برق همواره خود را با دولت در یک خانواده می بیند.

وی ادامه داد: اقدامات سازنده‌ای توسط دولت برای سندیکا صورت گرفته اما کافی نبوده چراکه اگر این اقدامات کافی بود، درباره مشکلات صحبت نمی کردیم.

توتونچی افزود: فلسفه وجودی سندیکا ایجاد همگرایی و هم صدایی است. به این صورت که دولت به جای آنکه صدای تک تک اعضارا بشنود با وجود سندیکا، با یک صدای واحد طرف خواهد شد.

وی گفت: برق ماده اولیه تمام خدمات و تولیدات است. این نکته را باید گفت که بدون برق، تمام صنایع ما آسیب جدی خواهد دید. صنعت برقرهمواره با چالش رو به رو است و ما در این حوزه دغدغه داریم. اگر این دغدغه ها رعایت نشود تبدیل به چالش بزرگ خواهد شد.

توتونچی گفت: ما درحال حاضر نیاز به ۱۰ میلیارد یورو تامین مالی داریم و همچنین صنعت برق، کمک بخش خصوصی را طلب می کند. از دولت و همچنین وزارت نیرو می خواهیم که سندیکارا به عنوان بازوی موثر باری کند.

ابراهیم خوش گفتار عضو هیئت مدیره در ادامه این نشست گفت: بزرگترین مشکل در صنعت برق این است که نمیدانیم برق یک کالا حساب می شود یا خدمتی است که دولت باید به مردم بدهد.

وی افزود: تکلیف برق مشخص نیست و یکی از مهم ترین چالش ها در بحث عدم موجودیت برق، بحث قیمت است. باید گفت تا تکلیف قیمت برق مشخص نشود بحران در این حوزه برطرف نخواهد شد.