به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر اساس آخرین آمار، تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) […]

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، بر اساس آخرین آمار، تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آن‌ها از حدود ۳ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار میلیارد تومان (۱۰ برابر) افزایش یافت.

به صورت جزئی‌تر، در سال ۱۴۰۱ تعداد مودیان مالیاتی با ۵۲.۴ درصد (معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر) افزایش به ۴ میلیون و ۴۴۵ هزار نفر رسید. همچنین در سال ۱۴۰۲ تعداد مودیان مالیاتی با ۲۰.۳ درصد رشد به ۵ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر رسیده است.

به این ترتیب طی دو سال گذشته، تعداد مودیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته است.

از سویی دیگر دولت با به دام انداختن فراریان مالیاتی، درآمدهای مالیاتی از این بخش را نیز احیا کرده است؛ به عنوان نمونه دولت ۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی را ممنوع‌الخروج کرد که آنها اقدام به واریز یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات کردند.

بنابر این رشد ۵۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۵ ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته رخ داده است و در عین حال افزایش ۴ واحد درصد در تأمین مالی دولت از طریق مالیات‌ها (افزایش سهم تأمین مالی دولت از محل درآمدهای مالیاتی از ۴۸ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۱ به ۵۲ درصد در ۵ ماهه سال ۱۴۰۲) محقق شده است.

تعداد مودیان مالیاتی از ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۲

۲ هزار و ۵۰۰ بدهکار مالیاتی ممنوع‌الخروج شدند