به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدعلی محسنی بندپی، دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت:اصل قضیه در دارو و در نظام سلامت این است که ما باید به نظام ارجاع و پزشک خانواده برگردیم.  وی افزود: در لایحه برنامه هفتم، دولت چیزی در حوزه نظام ارجاع و پزشک […]

 به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدعلی محسنی بندپی، دبیر اول کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت:اصل قضیه در دارو و در نظام سلامت این است که ما باید به نظام ارجاع و پزشک خانواده برگردیم. 

وی افزود: در لایحه برنامه هفتم، دولت چیزی در حوزه نظام ارجاع و پزشک خانواده نیاورده است، اما همکاران ما در کمیسیون تلفیق با جدیت وارد شده‌اند.