سند نمره ترفندی است که سارقان بعد از سرقت خودرو، شماره‌های بدنه و موتور خودروهای سرقتی را تغییر می‌دهند و به فروش می‌رسانند.باندی که پس از سرقت خودرو با ترفند «سند نمره» آن را می‌فروختند، به دام افتادند + فیلم