صفحه هواداری رونالدو کلیپ دویدن طرفداران ایرانی رونالدو به دنبال اتوبوس را منتشر کرد.تصاویر عجیب از دویدن طرفداران رونالدو به دنبال اتوبوس! + فیلم