مسکن ۲۵ متری؛ راه یا چاه؟
مسکن ۲۵ متری؛ راه یا چاه؟

مسکن ۲۵ متری یا میکروآپارتمان طرحی است که اخیرا مطرح شده اما موافقان و مخالفانی دارد.

به گزارش اکوایران، طرح مسکن ۲۵متری یکی از موضوعات این روزهای اقتصاد ایران است. طرحی که موافقان و مخالفانی دارد.