انتخاب اعضای هیات مدیره در بانک ملت
انتخاب اعضای هیات مدیره در بانک ملت

در هفته سوم مرداد ماه مجامعی با دستور جلسه‌های متفاوت از ۱۴ تا ۱۸ مرداد برگزار خواهد شد.

اقتصاد آنلاین- حسام بهمن آبادی؛ بیشترین دستور جلسه در بین مجامع این هفته تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس و همچنین برگزاری مجمع سالیانه می‌باشد.

از نمادهای مهم که در این هفته مجمع برگزار خواهند کرد می‌توان به وبملت، غنوش و سصوفی اشاره کرد.

بانک ملت با نماد وبملت نیز در این هفته مجمع با دستور جلسه انتخاب اعضای هئیت مدیر برگزار خواهد کرد.

شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۴ :

کترام : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

لکما : مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس

وآتوس : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

فاذر : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

سپرده : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

آینده : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

یک شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۵ :

وبملت: مجمع عمومی عادی انتخاب اعضای هیئت‌مدیره

غاذر : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۶ :

غنوش : مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس

سیتا :  مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس

سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۷ :

سصوفی : مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه با اساسنامه سازمان بورس

خفرمان : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

چهارشنبه ۱۴۰۲/۵/۱۸ :

سقاین : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

شتهران : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

تماوند : مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تطابق اساسنامه شرکت با اساسنامه سازمان بورس

وسالت : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

نیرو : مجمع عمومی عادی استماع گزارش هیئت‌مدیره و تصویب صورت‌های مالی

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]