درخشش تک سهم‌ها در کنار حال بد کلیت بورس
درخشش تک سهم‌ها در کنار حال بد کلیت بورس

بورس امروز تقاضای بهتری نسبت به روز گذشته داشت و فشار فروش سنگینی که دیروز بازار را تحت فشار فرار داد و از شدت آن کاسته شده بود.

اقتصادآنلاین – حسام بهمن آبادی؛ اما با وجود کاهش فشار فروش امروز باز هم خبری از افزایش تقاضا در کلیت معاملات نبود .

اندک تقاضای موجود و پول در بازار به سمت سهام کوچک و بازار پایه‌ای می‌رود تا از دست بازارگردان‌ها در امان باشد و بتواند بازدهی مورد نیاز خود را کسب کند.

در هر صورت به نظر همجنان خبر مثبت تاثیرگذاری در بورس وجود ندارد و رهایی از شرایط ایستا کنونی نیازمند اخبار بنیادی قوی می‌باشد.

نقشه ی بازدهی بازار سرمایه

111111

222

روند معاملات بازار سهام:

33333344444444

444444

5555555