شب گذشته در مسیر رفت منطقه ۲ آزادراه تهران-شمال، ترافیک شدیدی به علت وجود انبوهی از مسافران رخ داد که باعث توقف چند ساعته خودرو ها شد.ترافیک سرسام‌‌آور در آزادراه تازه افتتاح شده به سمت مازندران + فیلم