بدترین نوع حمل و نقل به دلیل وجود یارانه نفت| نقشه ١١٠٠ سال پیش تجارت ایران در روسیه
بدترین نوع حمل و نقل به دلیل وجود یارانه نفت| نقشه ١١٠٠ سال پیش تجارت ایران در روسیه

خادمی، معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر بدترین حمل و نقل را انجام می‌دهیم و دلیل ادامه این شرایط این است که یارانه نفت وجود دارد و اگر قطع شود بسیاری از حمل و نقل کشور مختل می‌شود.

بازار؛ گروه راه و مسکن: خیرالله خادمی مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل در نشست تخصصی چالش‌های حمل و نقل با اشاره به اینکه ایران یک خاصیت جغرافیایی دارد گفت: این خاصیت این موضوع را برجسته می‌کند و آن هم این است که حلقه ارتباطی شرقی و غربی بوده و بخشی از توسعه اقتصادی، سیاسی و امنیتی به دلیل همین موقعیت جغرافیایی بوده است و در گذشته تمام تجار برای تجارت از سرزمین ایران عبور می‌کردند.

در سفر خود به روسیه مشاور پوتین نقشه‌ای متعلق به ١١٠٠ سال گذشته را نشان ما داد که موقعیت جغرافیایی ایران در تجارت به طور مشهود در آن نقشه مشخص بود

وی ادامه داد: اخیرا در سفر خود به روسیه مشاور پوتین نقشه‌ای متعلق به ١١٠٠ سال گذشته را نشان ما داد که موقعیت جغرافیایی ایران در تجارت به طور مشهود در آن نقشه مشخص بود.
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل تاکید کرد: اگر بخواهیم مسیر ارتباطی و استفاده از این ظرفیت خدادادی را حفظ کنیم باید زیرساخت‌ها را ایجاد و تکمیل کنیم. به همین دلیل در داخل خشکی این زیرساخت‌، ریل است اما سوال این است که چرا هنوز با این وضعیت از دیرباز حمل و نقل ریلی فقط سهم ١٠ درصدی در حمل و نقل و ترانزیت را دارد.

در بخش برون مرزی مانند سرخس هر چند اتصال ریلی داریم و ظرفیت این مسیر حداقل ١۵ میلیون تن در سال است اما از همین اتصالات هم بار به ریل نمی‌آید

خادمی گفت: در بخش برون مرزی مانند سرخس هر چند اتصال ریلی داریم و ظرفیت این مسیر حداقل ١۵ میلیون تن در سال است اما از همین اتصالات هم بار به ریل نمی‌آید.
وی با بیان اینکه در تمام متون علمی و مهندسی یکی از عوامل رشد اقتصادی هر در منطقه تعریف زیرساخت‌های آن منطقه است، اظهار داشت: امکان رشد اقتصادی بدون تعریف زیرساخت‌های آن منطقه وجود ندارد و بین رشد اقتصادی و وجود زیرساخت‌ها رابطه مستقیمی برقرار است و ایران هم از این موضوع و قاعده مستثنی نیست.

با اینکه خط ریلی افزایش پیدا کرد به ١۵ هزار کیلومتر رسید اما همچنان از گذشته سهم ریل در انتقال بار ١٠ درصد بوده است

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به عدم بهره‌برداری از راه‌آهن در انتقال بار ادامه داد: در بندر امام و بندر عباس که ریل داریم و اتفاقا هم خط راه‌آهن در بندر عباس دو خطه است اما در این مسیر هم سهم ریل از انتقال بار همین میزان است و باید دید مشکل چیست که حتی با وجود ریل استفاده خوبی از آنی زیرساخت نمی‌شود. با اینکه خط ریلی افزایش پیدا کرد به ١۵ هزار کیلومتر رسید اما همچنان از گذشته سهم ریل در انتقال بار ١٠ درصد بوده است.

در حال حاضر بدترین حمل و نقل را انجام می‌دهیم و دلیل ادامه این شرایط این است که یارانه نفت وجود دارد و اگر قطع شود بسیاری از حمل و نقل کشور مختل می‌شود

خادمی با بیان اینکه باید بررسی کنیم که در بخش بهره‌برداری چه مشکلی وجود دارد افزود: در حال حاضر بدترین حمل و نقل را انجام می‌دهیم و دلیل ادامه این شرایط این است که یارانه نفت وجود دارد و اگر قطع شود بسیاری از حمل و نقل کشور مختل می‌شود. این یارانه هم از جیب مردم پرداخت می‌شود باید پاسخ دهند چرا همچنان ریل سهم ١٠ درصدی را در حمل و نقل دارد.
وی با اشاره به ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری در کشور گفت: توان پیمانکاری در داخل کشور به اندازه ١٠٠ هزار میلیارد تومان وجود دارد اما فقط از یک پنجم توان فنی استفاده می‌کنیم در حالی که برای تحقق برنامه هفتم باید زیرساخت‌ها تکمیل شوند.

در سال ٨۵ تنها ١٠ طرح ریلی داشتیم الان ٣٧ طرح که این طرح‌های قانون بودجه به هزار همت منابع نیاز دارد

خادمی گفت: منابع نسبت به نیازی که داریم کم است، در گذشته ۴٠ درصد درآمد کشور به پروژه‌های عمرانی اختصاص پیدا می‌کرد اما الان این عدد بشدت کاهش پیدا کرده است. حال اینکه در سال ٨۵ تنها ١٠ طرح ریلی داشتیم الان ٣٧ طرح که این طرح‌های قانون بودجه به هزار همت منابع نیاز دارد و امروز این چالش اصلی ما این است که این تعداد طرح ریلی را با چه منابعی به اجرا برسانیم و اجرای آن در بهترین حالت ١٠٠سال زمان می‌برد.
مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل اظهار داشت: چالش دوم این است که رفع گلوگاه باید مهندسی باشد، در منطقه‌ای بیش از ۶٠ میلیون تن ظرفیت بندری داریم اما ظرفیت ریلی ١٠ میلیون تن است و این باید اصلاح شود.
وی ادامه داد: در بخش برون مرزی مانند سرخس هر چند اتصال ریلی داریم و ظرفیت این مسیر حداقل ١۵ میلیون تن در سال است اما همانطور که گفتم از همین اتصالات هم بار به ریل نمی‌آید. در حالی که تمام زیرساخت و امکانات وجود دارد، در بخشی هم اتصال وجود دارد اما ریل نداریم و اتفاقا تقاضای بار هم وجود دارد اما ریل نساخته‌ایم.و اینجا آبروی کشور مطرح است.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]