جابه‌جایی ۴۳ میلیون دلاری اتریوم توسط نهنگ سان
جابه‌جایی ۴۳ میلیون دلاری اتریوم توسط نهنگ سان

جاستین سان، بنیان‌گذار بلاکچین ترون و نهنگ معروف اتریوم، ۲۳۰۰۰ ETH به ارزش تقریبی ۴۳ میلیون دلار را به صرافی رمزارزی محبوب پولونیکس منتقل کرده است. این انتقال به سوابق سان در انتقال مقادیر زیادی از اتریوم به صرافی‌ها اضافه می‌کند. سان در مجموع ۶۷۵۰۰ اتریوم معادل ۱۲۶ میلیون دلار را در هفت تراکنش جداگانه در سال گذشته ارسال کرده است.

جاستین سان، بنیان‌گذار بلاکچین ترون و نهنگ معروف اتریوم، ۲۳۰۰۰ ETH به ارزش تقریبی ۴۳ میلیون دلار را به صرافی رمزارزی محبوب پولونیکس منتقل کرده است. این انتقال به سوابق سان در انتقال مقادیر زیادی از اتریوم به صرافی‌ها اضافه می‌کند. سان در مجموع ۶۷۵۰۰ اتریوم معادل ۱۲۶ میلیون دلار را در هفت تراکنش جداگانه در سال گذشته ارسال کرده است.


اقتصاد

جابه‌جایی ۴۳ میلیون دلاری اتریوم توسط نهنگ سان