تهدید جدی مجلس به این بانک ها / وام ندهید، محدود می شوید!
تهدید جدی مجلس به این بانک ها / وام ندهید، محدود می شوید!

عضو کمیسیون عمران مجلس از مصوبه مجلس برای متعهد کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد.

وام مسکن / تسهیلات مسکن / مسکن

عضو کمیسیون عمران مجلس از مصوبه مجلس برای متعهد کردن بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بخش مسکن خبر داد.


اقتصاد

تهدید جدی مجلس به این بانک ها / وام ندهید، محدود می شوید!