سقف افزایش قیمت مسکن کجاست؟
سقف افزایش قیمت مسکن کجاست؟

طی یکی دو سال گذشته همزمان با رشد مداوم قیمت‌ها در بازار مسکن یکی از مهمترین دغدغه‌های متقاضیان این بازار روند افزایش قیمت بود. بسیاری از متقاضیان این سوال را مطرح می‌کردند که قرار است قیمت مسکن تا چه سقفی افزایش پیدا کند؟

گروهی از کارشناسان در پاسخ به چنین سوالی معتقد بودند با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن روند افزایشی قیمت در این بازار نمی‌تواند مداوم و مستمر باشد و بالاخره در یک ایستگاه قیمتی متوقف خواهد شد.