خبر خوش برای صاحبان خانه‌های فرسوده
خبر خوش برای صاحبان خانه‌های فرسوده

رئیس شورای شهر تهران می‌گوید طرح جدیدی درمورد بافت فرسوده پایتخت به این شورا آمده و بررسی‌های زیادی روی آن انجام شده و برای تشویق بیشتر در بافت فرسوده تغییراتی ایجاد خواهد شد.

مهدی چمران در تشریح این طرح گفته است: در گذشته وقتی ۱۵۰ متر مربع تجمیع می‌شد، مالکان ۸۰ درصد جایزه دریافت می‌کردند که به ۱۲۰ متر تقلیل پیدا می‌کرد؛ اما حالا با اختصاص ۱۰۰ درصد تخفیف، تجمیع به واحدهای ۲۰۰ متری نیز رسید تا تعداد بیشتری از واحدها با هم تجمیع شوند.