فردین یزدانی با اشاره به محورهای پیش بینی شده در این برنامه عنوان می کند: دو تکیه اصلی پیشبرد اهداف پیش بینی شده در این برنامه برای بازار مسکن، تامین زمین و استفاده از منابع مالی دولت است. او ریسک اجرایی شدن این اهداف برای بازار مسکن را تشریح کرده است.   ✅ آیا این […]

فردین یزدانی با اشاره به محورهای پیش بینی شده در این برنامه عنوان می کند: دو تکیه اصلی پیشبرد اهداف پیش بینی شده در این برنامه برای بازار مسکن، تامین زمین و استفاده از منابع مالی دولت است.

او ریسک اجرایی شدن این اهداف برای بازار مسکن را تشریح کرده است.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]