جاکو، پرنده‌ای وحشی با پرهای سیاه و گلوی قرمز، قبلاً عنصری نامطلوب بود، اما حالا نقش اصلی را در تولید گران‌ترین قهوه جهان ایفا می‌کند.

جاکو، پرنده‌ای وحشی با پرهای سیاه و گلوی قرمز، قبلاً عنصری نامطلوب بود، اما حالا نقش اصلی را در تولید گران‌ترین قهوه جهان ایفا می‌کند.