بررسی وظایف محوله دستگاه‌ها در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران
بررسی وظایف محوله دستگاه‌ها در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: کلیه دستگاه های عضو کارگروه، برنامه ریزی لازم برای اجرایی شدن اولویت های اقدامات کنترلی آلودگی هوای تهران را بر مبنای محورهای تعریف شده انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، چهارمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران به ریاست استاندار تهران، دبیری اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران و با حضور اعضاء کارگروه به منظور هماهنگی و برنامه ریزی دستگاه ها با توجه شرایط آلودگی هوا و همچنین بررسی وظایف محوله دستگاه ها در راستای اجرای قانون هوای پاک، در محل استانداری تهران تشکیل شد.

علیرضا مزینانی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و دبیر کارگروه با اشاره به اینکه ارائه گزارش بررسی سهم منابع آلاینده در افزایش آلودگی هوا و اقدامات تاثیر گذار بر کاهش آلودگی هوای استان نخستین دستور کار این نشست بود، گفت: با توجه به گزارش محیط زیست در خصوص اقدامات اولویت دار کنترلی برای آلودگی هوا مقرر شد کلیه دستگاه های عضو کارگروه برنامه ریزی لازم برای اجرایی شدن اولویت های اقدامات کنترلی آلودگی هوای تهران را بر مبنای محورهای تعریف شده و درصد تاثیرگذاری در اسرع وقت ارائه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مکلف به هماهنگی در این خصوص به منظور نحوه تامین اعتبارات و برنامه ریزی لازم شد.

وی با بیان اینکه گزارش معاینه فنی موتور خانه ها و سامانه های احتراقی  به تفکیک بخش دولتی و خصوصی  وفق ماده ۱۷ قانون هوای پاک و چالش های موجود در شش ماهه نخست سال جاری توسط اداره کل استاندارد در این نشست ارائه و بررسی شد، افزود: با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص تامین اعتبار مورد نیاز برای معاینه فنی موتورخانه های سازمان ها و نهادهای دولتی، مقرر شد در راستای اجرای قانون هوای پاک کلیه دستگاه ها با همکاری سازمان ملی استاندارد نسبت به پیش بینی و برآورد اعتبار مورد نیاز اقدام لازم را به انجام رسانند و متعاقبا جمع بندی برای تصویب به شورای برنامه ریزی منعکس شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بررسی اعمال تغییرات در زمان بازگشایی مدارس در فصل تابستان به منظور کاهش مشکلات ناشی از تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا در فصول سرد سال را از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست عنوان کرد و ادامه داد:  در این خصوص مقرر شد پس از بررسی موضوع با در نظر گرفتن جمیع جهات پیشنهاد مرتبط با قابلیت اجرا در جلسات آتی ارا‌ئه شود.

مزینانی ارائه گزارش عملکرد در خصوص اسقاط خودرو های فرسوده در استان تهران از ابتدای سال جاری، برنامه ها، مشکلات و پیشنهادات توسط اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز از دیگر موضوعات این نشست برشمرد و بیان کرد: بر اساس گزارش وزارت صمت در این خصوص پیشنهاد شد سهم استان تهران در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده به میزان اندک ۷ هزار دستگاه خودرو در مقایسه با حجم شماره گذاری خودروها بر اساس قانون هوای پاک و دستورالعمل های موجود اصلاح شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: همچنین مقرر شد در این خصوص بسته پیشنهادی تصدی گری کمتر دولت و نیز واگذاری موضوع به بخش خصوصی و در نظر گرفتن ابزار تشویقی تهیه و به کارگروه ارائه شود.

پایان پیام/