یک استاد دیگر اخراج شد/ عکس
یک استاد دیگر اخراج شد/ عکس

هم‌میهن نوشت: استاد دانشگاه تربیت مدرس اخراج شد.

سمیه سیما استاد گروه مهندسی آب دانشکده عمران از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شده است.

وی با انتشار پیامی این خبر را اعلام کرد.

یک استاد دیگر اخراج شد/ عکس

۲۳۳۲۳۳