خبری دیگر درباره مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان  قبل از پرداخت رتبه بندی معلمان
خبری دیگر درباره مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان  قبل از پرداخت رتبه بندی معلمان

صندوق ذخیره فرهنگیان تاسیس شد تا در زندگی معلمان تاثیر مثبت داشته باشد.

به گزارش نبض بازار، صحن علنی مجلس امروز عرصه انتقاد از وضعیت کنونی صندوق ذخیره فرهنگیان و ارتباط آن با قانون رتبه بندی معلمان بود.

یک نماینده مجلس می گوید: هنوز مبلغ رتبه بندی معلمان را پرداخت نکرده اند اما برای خود اضافه کاری نجومی رد می کنند.

کیومرث سرمدی واله نماینده مردم اسدآباد در مجلس در تذکری شفاهی: قصه پرغصه صندوق ذخیره فرهنگیان تمامی ندارد، صندوقی که تاسیس شد تا در زندگی معلمان تاثیر مثبت داشته باشد، در دولت قبل میلیارد ها تومان پول معلمان به باد رفت، اکنون نیز در حالی که رتبه بندی معلمان به صورت کامل اجرا نشده است، پاداش یا اضافه کار چند میلیونی معاون صندوق باعث تلخ کامی معلمان و صاحبان اصلی این صندوق شده است.

مدیریت صندوق را به معلمان بسپارید

 صندوق ذخیره فرهنگیان را به خود معلمان بسپارید تا به صورت صحیح مدیریت شود.

هر جا سخن از حقوق نجومی می شود، کلمه برکناری مانند پتکی بر سر مردم دلخوری ایجاد می کند و بی اعتمادی به بار می آورد، این پاداش را چه کسی نوشته و تایید کرده است؟ چرا به اعتبار نظام ضربه می زنند؟