چرا صندوق بازنشستگی زیربار تطبیق حکم رتبه بندی بازنشستگان نرفت؟
چرا صندوق بازنشستگی زیربار تطبیق حکم رتبه بندی بازنشستگان نرفت؟

صندوق بازنشستگی کشوری بدلیل پرداخت نشدن سهم شاغلان آموزش و پرورش از اعمال رتبه‌بندی بازنشستگان خودداری می‌کند.

به گزارش نبض بازار، در قانون رتبه‌بندی معلمان بطور شفاف تصریح شده که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تمام معلمان شاغل و بازنشسته مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شوند. اما این قانون همچنان دارای نواقضی دارد.

محمد وحیدی عضو ناظر مجلس در کمیته تدوین آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان می‌گوید: جلسات متعددی با حضور کمیسیون آموزش مجلس برای پیگیری حقوق فرهنگیان بازنشسته با وزیر آموزش و پرورش برگزار شده است و صحرایی در نهایت اعلام کرد که نامه وزارتخانه برای صدور احکام بازنشستگان به صندوق بازنشستگی ارسال شده است.

هر چند وزارت آموزش و پرورش سهم صندوق بازنشستگی برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و اخیرا ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ را پرداخت کرده است، اما صندوق باز نشستگی کشوری به دلیل اینکه سهم شاغلان (معلمان) پرداخت نشده، این موضوع را به صورت یک گرو نگه داشته و حکم بازنشستگان را با رتبه‌بندی تطبیق نداده است.

در قانون رتبه‌بندی معلمان به صراحت تصریح شده که از تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تمام معلمان شاغل و بازنشسته مشمول قانون رتبه‌بندی می‌شوند، بدین معنا که دریافتی همه کسانی که از این تاریخ به بعد بازنشسته شده‌اند باید براساس حکم رتبه‌بندی باشد، اما سازمان بازنشستگی از تطبیق حکم بازنشستگان براساس نظام رتبه‌بندی سرباز می‌زند.

وحیدی تاکید کرده که امیدوار است با تغییر مدیرعامل سازمان بازنشستگی، هرچه زودتر احکام رتبه‌بندی برای بازنشستگان نیز صادر شود.

اگر این وعده عملی شود، احکام قریب به ۱۰۰ هزار نفر از فرهنگیان بازنشسته در سه سال گذشته متناسب با رتبه‌بندی صادر می‌شود و از حکم رتبه‌بندی در دوره بازنشستگی برخوردار خواهند شد.

چرا احکام رتبه بندی و رتبه یک برای بازنشستگان سال ۱۴۰۱ صادر نشده است؟

احکام رتبه بندی بازنشستگان از مهر ۱۴۰۱ که ۱۲ ماه رتبه بندی شامل ایشان می‌شود، صادر نشده است و فقط احکام شاغلین صادر و در آبان پرداخت خواهد شد.

پاییز رتبه یک و در ادامه این داستان تکراری زمستان یک رتبه بهار یک رتبه تابستان یک رتبه می‌خواهید تا قیامت بحث رتبه بندی تمام نشه! این نوع کارشناسی و بررسی رتبه جز توهین به شخصیت معلم چه معنایی دارد؟