به گزارش اقتصاد آنلاین ؛طی این مذاکرات سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و فرستاده ویژه این کشور در امور بریکس پس از تبریک عضویت کشورمان در این گروه، به آغاز ریاست دوره ای روسیه از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ اشاره نمود و اولو یت های روسیه در خصوص بریکس را در دوران ریاست کشورش بر […]

به گزارش اقتصاد آنلاین ؛طی این مذاکرات سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه و فرستاده ویژه این کشور در امور بریکس پس از تبریک عضویت کشورمان در این گروه، به آغاز ریاست دوره ای روسیه از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴ اشاره نمود و اولو یت های روسیه در خصوص بریکس را در دوران ریاست کشورش بر این سازمان تشریح کرد. مقام روس همچنین گزارشی مشروح از سوابق و پیشینه اقدامات بریکس را ارائه نمود.

دکتر صفری نیز در این دیدار حوزه فعالیت های بریکس را بسیار گسترده و متنوع توصیف کرد.

طرف ایرانی همچنین عزم جدی کشورمان برای حضور فعال در این گروه را بیان کرد و گفت وزارت امور خارجه ایران نهایت تلاش خود را در ایفای نقشی موثر و سازنده در بریکس به کار خواهد بست.

در این دور از مذاکرات در خصوص فعالیت های بریکس در زمنه های اقتصادی، مالی، تجارت، انرژی، حمل و نقل، پارلمانی، کشاورزی، فن آوری های نوین، علمی – پژوهشی، بهداشت، فنآوری اطلاعات، محیط زیست، هوا – فضا، ورزشی، فرهنگی، جوانان و همچنین توسعه بریکس در آینده مذاکره و تبادل نظر شد.