بیهوش شدن هوادار تراکتور در اثر پرتاب نارنجک و انتقال به آمبولانسبی‌هوش شدن هوادار تراکتور در اثر پرتاب نارنجک! + فیلم