گل اول نساجی به مومبای سیتی هند توسط احسان حسینی در دقیقه ۳۴ به ثمر رسید.گل اول نساجی به نماینده هند در لیگ قهرمانان + فیلم