ویدیویی از ازدحام جمعیت در اطراف هتل تیم النصر منتشره شده است.هجوم تماشاگران به هتل محل اقامت تیم النصر در تهران + فیلم